23. nov, 2014

Boekpresentatie: Cultural Property Crime

http://nieuws.hum.uu.nl/events/boekpresentatie-cultural-property-crime/

 

Irak, Libië, Egypte en Syrië worden leeggeplunderd. Terroristen en extremisten doen hun voordeel met eeuwenoude cultuurschatten. Dat stelt archeoloog en militair kunsthistoricus Joris Kila in het boek Cultural Property Crime, dat op 26 november gepresenteerd wordt aan de pers en het publiek.

                                                                                              Na de handel in olie vormt de verkoop van geroofde kunstschatten de grootste bron van inkomsten voor terreurorganisaties in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. In Afghanistan maakt de Taliban zich op grote schaal schuldig aan de plundering en verkoop van archeologische objecten, in Irak en Syrië gebruikt Islamitische Staat (IS) de opbrengsten van oudheden om wapens en munitie te kopen en het conflict te verlengen. Cultuurschatten worden internationaal te koop aangeboden in Londen, Brussel, New York, Istanbul, Dubai en Amsterdam.

Als erfgoed in conflictgebieden beter zou worden beschermd, raken terroristen een belangrijke inkomstenbron kwijt en worden conflicten mogelijk sneller beëindigd. Toch dreigt de aandacht voor daadwerkelijke bescherming van erfgoed te verslappen, ondanks internationale juridische verplichtingen die zijn aangegaan in verdragen als de Haagse Conventie van 1954. Landen die dit verdrag ondertekend hebben, meer dan 115, verplichten zich om monumenten, musea, bibliotheken en archieven tijdens oorlog en militaire bezetting te beschermen en daartoe in vredestijd al voorbereidingen te treffen.

In Kila’s nieuwe publicatie Cultural Property Crime, An Overview and Analysis on Contemporary Perspectives and Trends behandelt een keur aan internationale deskundigen onderwerpen als vervalsingen, de illegale handel in oudheden, beeldenstorm, de geestesgesteldheid van kunstvernietigers, en oorlogsmisdaden tegen erfgoed. Ook belangenverstrengelingen van de politiek en internationale organisaties komen aan de orde.

Programma

14.00 uur Ontvangst met koffie
14.15 Presentatie door enkele auteurs: dr. J. Kila, criminoloog dr. M. Soudijn en forensisch psycholoog prof. dr. F. Koenraadt
15.20 Reactie vanuit de criminologie door prof.dr. D. Siegel, criminoloog en antropoloog
15.40 Reactie vanuit kunstgeschiedenis
16.00 Discussie
16.30 Afsluiting

Aanmelden

Deelname is gratis, aanmelden is noodzakelijk en kan via wpi-congres@uu.nl.

 

Evenement: Boekpresentatie: Cultural Property Crime
 
Datum: 26 november 2014
Tijd: 14:00 tot 16:30
Locatie: Achter Sint Pieter 200
Zaal: Raadzaal