23. nov, 2014

Publication Reuvens lecture: example: voorwoord: introduction

ISBN: 978-90-8932-122-0 

Publisher: Stichting Reuvens    www.reuvens.nl  http://www.reuvensdagen.nl/pagina/225/reuvenslezing/

 

Archeologie in de vuurlinie


Conflicten, oorlogen, gewapende strijd, ze zijn helaas van alle tijden.  Mens en natuur zijn slachtoffer, maar ook cultureel erfgoed kan enorme schade toegebracht worden, wanneer de stabiliteit in een regio onder druk staat. Voor de bescherming van erfgoed in kwetsbare gebieden zijn internationale verdragen afgesloten en zijn op nationaal niveau juridische instrumenten aanwezig. Maar in de dagelijkse praktijk blijkt het niet vanzelfsprekend dat erfgoed ontzien wordt. Bombardementen, beeldenstormen, het bouwen van militaire kampen, illegale smokkel en verkoop van antiquiteiten tijdens perioden van chaos en anarchie: het vergt continue aandacht op ieder niveau. Lokaal vraagt het om bewustzijn, internationaal moeten verdragen gehandhaafd worden en overtredingen aangepakt. Een archeoloog in oorlogsgebieden krijgt daar allemaal mee te maken. Dr. Joris D. Kila weet als geen ander wat het betekent om in de vuurlinie te staan en wat ervoor nodig is om het cultureel erfgoed te beschermen.

Met het uitspreken van de 26ste Reuvenslezing spoort hij de Nederlandse archeoloog aan bij te dragen aan een wereldwijde zorg voor erfgoed. Kila’s stelling wees proactief, tref voorbereidingen in vredestijd, is op dit moment actueler dan ooit, gezien de verwoestingen van erfgoed in Egypte, Syrië, Mali en helaas ook weer Irak. Belangrijke organisaties die onder andere de uitvoering van het Haags verdrag van 1954 moeten waarborgen zijn gevestigd in Den Haag. Erfgoed staat voor vrede (wederopbouw, identiteit) en veiligheid (het is wrang maar waar: veel gewapende conflicten worden gefinancieerd met de illlegale verkoop van erfgoed). Den Haag als stad van vrede en veiligheid lijkt dus bij uitstek de plaats om de bescherming van culturele eigendommen tijdens conflicten daadwerkelijk tot speerpunt te maken.

 

Bestuur Stichting Reuvens